Informatie voor zorgverleners

Wanneer een moeder zwanger is, kijkt ze, samen met haar dierbaarste naasten, maandenlang uit naar de komst van de baby. Zowel tijdens als na de zwangerschap komt er veel op het gezin af. Zeker als het om een eerste kindje gaat, zijn er veel dingen die nieuw zijn en die vragen kunnen oproepen. Er verschijnen in die periode veel zorgverleners ten tonele. Het is belangrijk voor ouders dat ze van al die mensen samenhangende informatie krijgen en handreikingen die niet verwarrend zijn door verschillen, maar verhelderend door eenduidigheid.

Er rust daarom een grote verantwoordelijkheid op de schouders van werkers in de moeder- en kindzorg om de baby, de moeder, de ouders en het gezin centraal te stellen in de begeleiding. Up-to-date kennis, een positief stimulerende attitude, goed ontwikkelde gespreks- en counsellingsvaardigheden en een open leerhouding leveren daaraan een belangrijke bijdrage.
Lactatiekundigen zijn getraind om deze aspecten aan bod te laten komen in bijscholingen voor zorgverleners.


Lees verder

Borstvoeding Assen, Borstvoedingspraktijk Assen, Lactatiekundige Assen, Lactatiekundig Consult Assen, Borstvoedingscentrum Panta Rhei, Marianne Vanderveen, Panta Rhei Assen